B2M: kaivosliiketoiminnan konsultointi

Kaivosyhtiöt ja alan urakoitsijat ostavat koneet ja elinkaaripalvelut usein suoraan valmistajalta.

Konsultointipalvelumme kaivosteollisuudelle sisältää:

  • poraus-, lastaus- ja kuljetus sekä porauskaluston ja muun tuotantolaitteiston suositukset
  • käyttökoulutus
  • louhintatekniikkaan ja tuotantoon liittyvien ongelmien ratkaiseminen
  • riskienhallintakonseptit
web-desing: TMP Advertising Oy